SZABÁLYZATOK

SZABÁLYZATOK


Egyesületünk edzésein történő részvételhez az alábbi "Tudnivalók és Szabályok" ismerete és betartása szükséges!

TUDNIVALÓK ÉS SZABÁLYOK

2018/2019 tanév

"Az Egyesület regisztrálja a táncost beiratkozásakor/félév kezdéskor az adott időszakra. Ennek félévente, regisztrációs díja van. A névre szóló Táncfüzetet a regisztráció után kapja meg a táncos.

Az edzéseken sporttevékenységet végezni havi díj ellenében lehet, melyet az adott hónapra vonatkozóan, minden hónap 15-ig kell az edzőnek átadni. A részvételi díj lehet havi bérlet, 4 alkalmas bérlet, valamint alkalmi részvételi díj. Az alkalmi részvételi díjat az edzés megkezdése előtt kell rendezni az edző felé. Az edzéseken csak az a tanítvány vehet részt, akinek nincs tartozása. Az összeg befizetésével a táncos jogosult igénybe venni az edző által nyújtott szolgáltatást, azaz részt venni az edzéseken. Amennyiben az edzés elmarad, azt az edzőnek pótolnia kell vagy a következő havidíj csökkentésével kompenzálhatja azt. A táncos egy - egy edzésről történő hiányzás a részvételi díjat nem tudjuk visszatéríteni. Három egymást követő edzésről történő hiányzás után, ha a hiányzás oka betegség, és ezt a kezelőorvos igazolja, edzésszámtól függően, csökkentett következő havi díj kerülhet megállapításra.

Az edzéseken megfelelő sportruházat (edzőruha, edzőcipő, hajgumi) használata kötelező. Az órák alatt a gyerekeknek ékszer viselése, étkezése és rágózása rendkívül balesetveszélyes, ezért tilos.

Az edzésekre a Táncfüzetet minden alkalommal hozni kell. Az edzések ideje alatt a résztvevők hozzátartozói csak abban az esetben tartózkodhatnak a foglalkozás helyszínén, ha arra az edző külön engedélyt adott.

Az edzéseken mindenki saját felelősségére vesz részt és hajtja végre a gyakorlatokat, a közös munka alkalmával a táncos köteles, saját és társai testi épségére vigyázni, akrobatikus elemeket, csak az edző jelenlétében, vagy engedélyével végezhet. Biztosításról minden táncosnak, illetve gondviselőjének magának szükséges gondoskodni. A képzési helyszínek házirendjét a tanítványoknak kötelességük elfogadni és betartani.

Havonta általában 1 versenyen vesznek részt a táncosok, de ez a versenykiírások kihirdetése után változhat. A versenyek időpontját az edző 1 hónappal az esedékesség előtt kihirdeti (a tervezhetőség érdekében). A regisztrált táncos a versenyen való indulási szándékáról ekkor nyilatkozhat és a nevezési díjat a következő edzésen az edzőnek átadja. A táncosokat csak a nevezési díjak leadása után tudjuk versenyekre nevezni. A verseny napján, vagy az azt megelőző napokon történő megbetegedés esetén a nevezési díj visszajár, ha a betegség tényéről az edző, még a versenykönyvek, versenybíróknak történő leadása előtt értesítést kap a táncostól, vagy szüleitől.

A versenyek előtt szükség lehet plusz edzés beiktatására. Ennek szükségességét az edző a tanítványokkal és szüleikkel közli, és annak helyét, időpontját és díját lehetőségeihez képest a lehető leghamarabb kihirdeti.

Az egyesülethez történő regisztrációkor az Egyesület köteles a GDPR tájékoztatást megadni, a táncosnak/gondviselőjének pedig nyilatkozni a döntéséről. Az Egyesület "Adatkezelési Szabályzata" teljes egészében megtalálható a honlapon, de kivonatosan a regisztrációkor a táncos/gondviselő is megkapja azt.

Táncosaink ajándékokat szerezhetnek pecsétek és matricák gyűjtésével. Egy-egy pecsét jár az edzéseken történő részvételéért, de extra pecséteket is lehet szerezni például, az edző által kiadott feladatok precíz végrehajtásáért is. Meghatározott számú pecsét összegyűjtése után matrica ajándék jár, meghatározott számú matrica összegyűjtése után pedig tárgyi ajándék.

A fent leírtakkal egyetértek, és azokat elfogadom."


Egyesületünk a MAGYAR TÁNCSPORT SZAKSZÖVETSÉG tagszervezete

A tagság révén az MTáSZ szabályzatait tekintjük iránymutatónak munkánk során.  Ezek a szabályzatok megtalálhatóak a Szakszövetség honlapján:

https://mtasz.hu/szabalyzatok/ 

A teljesség igénye nélkül kiemeljük a fontosabb szabályzatokat:

A Magyar TáncSport Szakszövetség ALAPSZABÁLYA:

https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2018/06/MT%C3%A1SZ-Alapszab%C3%A1ly-2018-al%C3%A1%C3%ADrt.pdf


A versenyzésre vonatkozó szabályokat az Akrobatikus Rock and Roll Szakág VERSENYSZABÁLYZATA tartalmazza:

https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2019/01/MTa_SZ_RnR_szaka_g_VSZ_2019.pdf


A Magyar TáncSport Szakszövetség IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA 

https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2013/06/MT%C3%A1SZ-Igazol%C3%A1si-%C3%81tigazol%C3%A1si-%C3%A9s-Nyilv%C3%A1ntart%C3%A1si-Szab%C3%A1lyzat-2017-03-07.pdf


A Magyar TáncSport Szakszövetség ETIKAI és GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYZATA ETIKAI KÓDEX 

https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2013/06/MT%C3%A1SZ-Etikai-K%C3%B3dex-2017-03-07.pdf


A Magyar TáncSport Szakszövetség DOPPING SZABÁLYZATA 

https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2013/06/MT%C3%A1SZ-Dopping-szab%C3%A1lyzat-2015-m%C3%B3dos%C3%ADtott.pdf