SZABÁLYZATOK

SZABÁLYZATOK

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÁS A SPORTEDZÉSEK SORÁN BETARTANDÓ JÁRVÁNYÜGYI MEGELŐZŐ SZABÁLYOKRÓL

Megjelent: 2020. május 19. Nemzeti Népegészségügyi Központ - COVID-19 Tájékoztató Oldal (kivonat)

A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) kormányrendelet alapján Magyarország egész területén minden fajta sporttevékenység végezhető függetlenül annak helyszínétől, és formájától.

Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozását szolgáló járványügyi szabályok ­- melyek betartására minden tevékenység, így természetesen a sporttevékenység során is kiemelt figyelmet kell fordítani - a következők:

Egészséges sportoló és edző

A jelenlegi új koronavírus járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti.

Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az edzéseken, sportfoglalkozásokon kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző sportoló illetve edző vehet részt.

Ezen feltétel betartására nyomatékosan fel kell hívni a sportedzésen résztvevők figyelmét, melyről szükség esetén írásos nyilatkozat is bekérhető a résztvevőktől.

Személyi higiéne betartása

Az edzések során (edzés előtt és azt követően) is különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéne betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze.

Emellett szigorúan be kell tartani a köhögés etikett szabályait (papír zsebkendő használata, annak hiányában behajlított kar könyökhajlatába történő köhögés, tüsszentés).

Kerülni szükséges a felesleges közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, szem, száj érintését is.

Fertőtlenítés

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében az edzések előtt és után minden esetben fertőtlenítő takarítás elvégzése szükséges az edzésre szolgáló termekben, a folyosókon és a szociális helységekben, öltözőkben.

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek vírusölő hatású szerrel, megfelelő gyakorisággal és alapossággal fertőtlenítésre kerüljenek.

A szociális helységekben biztosítani kell legalább a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.

Javasolt a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, annak folyamatos utántöltése és a használatára történő figyelemfelhívás.

Távolságtartás, csoportosulás kerülése

Tekintettel arra, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, ezért nagyon fontos a közvetlen (szoros) kontaktusok számának csökkentése, melynek érdekében úgy kell az edzéseket megszervezni, hogy a lehetőségekhez mérten minél kisebb legyen az azonos időben egy légtérben tartózkodók száma. A szoros kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos edzéseket. Az edzések során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására. Az edzéseket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy helyszínen.

Az edzések során alapvetően a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni, ezért az edzés olyan erősítő, technikai, gyorsaságfejlesztő, állóképesség és koordinációs képesség fejlesztését célzó gyakorlatokra irányuljon, amelyek során a sportolók lehetőség szerint nem érnek egymáshoz.

A testi kontaktussal járó sportok (birkozás, judo, stb.) esetén javasolt az állandó edzőpartnerrel történő edzés.

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban illetve az öltözőkben, ezért javasoljuk, hogy a kiscsoportos edzéseket időben eltolva, úgy szervezzék meg, elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. Az edzés helyszínét a sportolóknak az edzés végén a lehető leghamarabb el kell hagyniuk.

Szellőztetés

Amennyiben megoldható javasolt előnyben részesíteni a szabadtéri edzéseket.

Zárt térben történő edzések esetében a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelten figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek függvényében.

Eszközhasználat

Az edzések során használt sporteszközök felületének rendszeres, edzések közötti fertőtlenítése rendkívül fontos. A közös sporteszközt használó sportolók figyelmét pedig fel kell hívni az egyéni személyi higiéne kiemelt fontosságára, ezen belül is az arc érintésének kerülésére edzés alatt, valamint az edzés utáni alapos szappanos kézmosásra vagy alkoholos fertőtlenítésre. Amennyiben lehetőség van rá, javasolható az edzés alatti kézfertőtlenítés is.

Amennyiben az adott sportág vonatkozásában megoldható, úgy előnyben kell részesíteni a saját sporteszköz használatát.

Az edzések alatti folyadékpótlást mindenki saját használatú kulcsból, palackból biztosítsa, azokat egymással ne osszák meg.


ADSE kiegészítés:

Egyesületünk nem rendelkezik saját edzőteremmel, ezért különböző helyeken bérlünk helyiségeket. Azok takarításáról, fertőtlenítéséről a bérbeadó gondoskodik.

Az edzéseink időtartama alatt a lehetőségeinkhez mérten maximálisan törekszünk a szükséges járványügyi szabályok betartására. Az egyesület is gondoskodik kézfertőtlenítőről és igyekszik a távolságtartási szabályokat is betartani, az adott sportág jellegére tekintettel a lehető legnagyobb mértékben!

Kérések:

 • csak egészséges, tüneteket nem mutató sportoló jöjjön az edzésre
 • allergia, asztma nem kizáró ok
 • távolmaradást kérjük előre jelezni, az ok megnevezésével
 • amennyiben a kapcsolati körben valakinél felmerül a COVID-19 betegség, vagy annak gyanúja, kérünk róla tájékoztatást
 • aki teheti, edzőruhában érkezzen a helyszínre, ezzel is csökkentve az öltőzőt használók létszámát
 • érkezéskor a megszokott üdvözlési formáktól (ölelés, puszi, pacsi, stb,) tekintsünk el
 • saját kulacs legyen mindenkinél
 • az edzésen maszk használata nem kötelező, de aki szeretné, az nyugodtan használhatja
 • kézfertőtlenítő legyen mindenkinél, de az egyesület is biztosít
 • papírzsebkendőt hozzon mindenki magával
 • célszerű lenne, ha mindenki hozna kistörölközőt magával (kézmosás utánra, izzadság letörlése)
 • "kölcsönadom - kölcsönkérem" tilos!
 • az edzések előtt 10 perccel érkezzenek a gyerekek és az edzés végén, a lehető leghamarabb hagyják el az edzések helyszínét
 • az edzések alkalmával a pihenő időben mindenki mosson, fertőtlenítsen kezet
 • a gyermekekért érkező szülőket megkérjük, hogy ők se alkossanak csoportokat, és ha lehet, az épületen kívül várják gyermekeiket!
 • kérésünk továbbá a szülőkhöz, hogy a fent leírtakat (főleg a kisebb gyermekekkel) beszéljék meg és segítsék őket a szabályok betartásához, valamint tájékoztassák őket a leírtakról

Mindannyiunk érdeke, hogy az edzéseket meg tudjuk tartani, sportolási lehetőségeink megmaradjanak! Ennek érdekében kérünk mindenki, hogy az edzéseinken és a mindennapi tevékenységeik során is vigyázzon magára, tartsa be a szabályokat és gondoljon felelősséggel mind a saját, mind mások egészségére!

2020. szeptember 10.


Egyesületünk edzésein történő részvételhez az alábbi "Tudnivalók és Szabályok" ismerete és betartása szükséges!

TUDNIVALÓK ÉS SZABÁLYOK

2020/2021 tanévAz Egyesület regisztrálja a táncost beiratkozásakor/félév kezdéskor az adott időszakra. Ennek félévente, regisztrációs díja van. A névre szóló Táncfüzetet a regisztráció után kapja meg a táncos. Az edzéseken sporttevékenységet végezni havidíj ellenében lehet, melyet az adott hónapra vonatkozóan, minden hónap 15-ig kell rendezni. Ez a havidíj az adott hónapra vonatkozik és kedvezményes összegű bérlet, mely jellegéből adódóan fix árú és belőle visszatérítés (hiányzás esetén) nem jár! Másik lehetőség az edzés megkezdése előtti alkalmankénti díjfizetés.

Az edzéseken megfelelő sportruházat (edzőruha, edzőcipő, hajgumi) használata kötelező. Az órák alatt a gyerekeknek ékszer viselése, étkezése és rágózása rendkívül balesetveszélyes, ezért tilos. Az edzésekre a Táncfüzetet minden alkalommal hozni kell.

Az edzések ideje alatt a résztvevők hozzátartozói csak abban az esetben tartózkodhatnak a foglalkozás helyszínén, ha arra az edző külön engedélyt adott. Az edzéseken mindenki saját felelősségére vesz részt és hajtja végre a gyakorlatokat, a közös munka alkalmával a táncos köteles, saját és társai testi épségére vigyázni, akrobatikus elemeket, csak az edző jelenlétében, vagy engedélyével végezhet. Biztosításról minden táncosnak, illetve gondviselőjének magának szükséges gondoskodni. A képzési helyszínek házirendjét a tanítványoknak kötelességük elfogadni és betartani.

Havonta általában 1 versenyen vesznek részt a táncosok, de ez a versenykiírások kihirdetése után változhat. A versenyek időpontját az edző 1 hónappal az esedékesség előtt kihirdeti (a tervezhetőség érdekében). A regisztrált táncos a versenyen való indulási szándékáról ekkor nyilatkozhat és a nevezési díjat a következő edzésen az edzőnek átadja. A táncosokat csak a nevezési díjak leadása után tudjuk versenyekre nevezni. A verseny napján, vagy az azt megelőző napokon történő megbetegedés esetén a nevezési díj visszajár, ha a betegség tényéről az edző, még a versenykönyvek, versenybíróknak történő leadása előtt értesítést kap a táncostól, vagy szüleitől. A versenyek előtt szükség lehet plusz edzés beiktatására. Ennek szükségességét az edző a tanítványokkal és szüleikkel közli, és annak helyét, időpontját és díját lehetőségeihez képest a lehető leghamarabb kihirdeti.

Az egyesülethez történő regisztrációkor az Egyesület köteles a GDPR tájékoztatást megadni, a táncosnak/gondviselőjének pedig nyilatkozni a döntéséről. Az Egyesület "Adatkezelési Szabályzata" teljes egészében megtalálható a honlapon, de kivonatosan a regisztrációkor a táncos/gondviselő megkapja azt..

A fent leírtakkal egyetértek, és azokat elfogadom."


Egyesületünk a MAGYAR TÁNCSPORT SZAKSZÖVETSÉG tagszervezete

A tagság révén az MTáSZ szabályzatait tekintjük iránymutatónak munkánk során.  Ezek a szabályzatok megtalálhatóak a Szakszövetség honlapján:

https://mtasz.hu/szabalyzatok/ 

A teljesség igénye nélkül kiemeljük a fontosabb szabályzatokat:

A Magyar TáncSport Szakszövetség ALAPSZABÁLYA:

https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2018/06/MT%C3%A1SZ-Alapszab%C3%A1ly-2018-al%C3%A1%C3%ADrt.pdf


A versenyzésre vonatkozó szabályokat az Akrobatikus Rock and Roll Szakág VERSENYSZABÁLYZATA tartalmazza:

https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2019/01/MTa_SZ_RnR_szaka_g_VSZ_2019.pdf


A Magyar TáncSport Szakszövetség IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA 

https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2013/06/MT%C3%A1SZ-Igazol%C3%A1si-%C3%81tigazol%C3%A1si-%C3%A9s-Nyilv%C3%A1ntart%C3%A1si-Szab%C3%A1lyzat-2017-03-07.pdf


A Magyar TáncSport Szakszövetség ETIKAI és GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYZATA ETIKAI KÓDEX 

https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2013/06/MT%C3%A1SZ-Etikai-K%C3%B3dex-2017-03-07.pdf


A Magyar TáncSport Szakszövetség DOPPING SZABÁLYZATA 

https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2013/06/MT%C3%A1SZ-Dopping-szab%C3%A1lyzat-2015-m%C3%B3dos%C3%ADtott.pdf